Corrie ten Boom

Pro mladé Royály ožil příběh holandské hrdinky

Druhý dubnový víkend mohly mladší děti v centru J. A. Komenského poznávat příběh nizozemské hrdinky Corrie ten Boom, která během 2. světové války pomáhala Židům, pročež sama prošla koncentračním táborem.

 Hned jak děti dorazily na víkendovku, vtáhl je do děje vojenský výcvik. Nechybělo zde ani komandování poručíků ani překážková dráha. Druhý den, posilněny snídaní, se děti učily co nejrychleji schovat, jako se museli schovávat Židé za druhé světové války. Během oběda je překvapil příchod dívky, kterou musely rychle schovat, protože jí pronásledovali vojáci, kteří vše prohledali, ale naštěstí jí nenašli. Netušily však, že je dívka zradí, a tak děti byly odvedeny na louku, kde hrály odpolední hru. Na večeři dostaly jen kus chleba, ale během jídla se dozvěděly, že válka skončila a dostaly pořádné jídlo. Poslední den po snídani se děti rozjely do svých domovů se spoustou nových zážitků.

Kristýna Satková

Štítky: