Transport raněného

V rámci zdravotnické odborky jsme probírali i zásadu 5T. To je pět věcí kterými bychom se měli postarat o raněného. Patří sem: teplo, tekutiny, ticho, tišení bolesti a transport.

Během naší včerejší schůzky jsme se naučili jednu z těchto zásad: transport. Děti se dozvěděly a i si vyzkoušely jak odnést raněného z místa nebezpečí, a kdy to rozhodně nedělat.

Štítky: